برگزاری بیست و یکمین کنگره بین المللی شیمی انجمن شیمی ایران به سال آتی موکول گردید
اطلاعیه در خصوص تمدید مهلت ارسال مقالات تا 31 فروردین ماه
اطلاعیه در خصوص تمدید مهلت ارسال مقالات
لزوم ارسال تمامی مدارک جهت فعالسازی ارسال مقاله
قابل توجه شرکت کنندگان محترمی که از زمان فارغ التحصیلی آنان کمتر از یک سال گذشته است
اطلاعیه مهم : شروع ارسال مقالات
اطلاعیه مهم : جهت اطلاع از شرایط تخفیف در کنگره
شرایط تخفیف در کنگره

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان