اطلاعیه مهم : جهت اطلاع از شرایط تخفیف در کنگره
شرایط تخفیف در کنگره

به اطلاع شرکت کنندگان محترم بیست و یکمین کنگره بین المللی شیمی انجمن شیمی ایران می رساند , در صورت ثبت نام گروهی ( هر استاد راهنما به همراه حداقل سه دانشجو ی تحت راهنمایی ) بیست درصد تخفیف در هزینه ثبت نام برای هر شرکت کننده اختصاص می یابد. جهت اطلاع از نحوی ثبت نام گروهی به منوی هزینه های کنگره مراجعه شود.

با تشکر

دبیرخانه بیست و یکمین کنگره بین المللی شیمی انجمن شیمی ایران

نویسنده: مهدیه صفرپور
تاریخ نگارش:1398/9/10

نام و نام خانوادگی :
ایمیل:
عدد تصویر:
نظر شما:طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان