آدرس دبیرخانه:

تبریز،خیابان ورزش، پردیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 

آدرس ایمیل:

21chemistrycongress@gmail.com

 

تلفن تماس:

04131452082

09928840645

دورنگار:

04134327541

 

سایت اطلاع رسانی:

http://icc21.azaruniv.ac.ir/

 

کانال تلگرام:

@chemistrycongress21

 

صفحه اینستاگرام کنگره

@21chem.cong

 

 

 


طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان