به اطلاع شرکت کنندگان محترم در بیست و یکمین کنگره بین المللی شیمی انجمن شیمی ایران می رساند، بنابر توافق بعمل آمده بین کمیته علمی کنگره و برخی مجلات علمی معتبر، نویسندگان مقالات ارائه شده در کنگره می توانند پس از برگزاری کنگره مقالات خود را جهت انتشار در ویژه نامه مختص بیست و یکمین کنگره بین المللی شیمی انجمن شیمی ایران با رعایت فرمت و طی مراحل داوری به چاپ برسانند.  لازم به ذکر است این مجله جزء مجلات مورد حمایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو ریاست جمهوری می باشد ( گروه ;و;)

Nanochemistry Research (NCR)

مجله Nanochemistry Research از جمله مجلات تخصصی منتشر شده توسط انجمن شیمی ایران می باشد. این نشریه دو شماره در سال منتشر شده و مقالات آن بصورت رایگان برای علاقمندان قابل دانلود از وبسایت نشریه می باشد. انتشار مقاله در این مجله هیچ گونه هزینه ای برای نویسندگان ندارد. این مجله در کلیه زمینه های تجربی و نظری نانو شیمی مقالات را در قالب مقالات مروری، مقالات اورجینال و مقالات کوتاه پس از طی مراحل داوری به چاپ می رساند.

 

Website: http://www.nanochemres.org

 

Analytical and Bioanalytical Chemistry Research

مجله Analytical and Bioanalytical Chemistry Research از جمله مجلات تخصصی منتشر شده توسط انجمن شیمی ایران می باشد که در تمامی شاخه های شیمی تجزیه به زبان انگلیسی مقاله پذیرش می نماید. انتشار مقاله در این مجله هیچ گونه هزینه ای برای نویسندگان ندارد و مقالات چاپ شده بصورت رایگان در اختیار خوانندگان از طریق وبسایت قرار می گیرد. این مجله در کلیه زمینه های تجربی، نظری و کاربردی شیمی تجزیه مقالات را در قالب مقالات مروری، مقالات اورجینال و مقالات کوتاه پس از طی مراحل داوری به چاپ می رساند.

مقالات این مجله در پایگاه های web of science و ISC (پایگاه استنادی علوم جهان اسلام) و اسکوپوس نمایه می گردد.

Website:http://www.analchemres.org

Physical Chemistry Research

مجله Physical Chemistry Research از جمله مجلات تخصصی منتشر شده توسط انجمن شیمی ایران می باشد که در تمامی شاخه های شیمی فیزیک اعم از تجربی، نظری و محاسباتی به زبان انگلیسی مقاله پذیرش می نماید. انتشار مقاله در این مجله هیچ گونه هزینه ای برای نویسندگان ندارد و مقالات چاپ شده بصورت رایگان در اختیار خوانندگان از طریق وبسایت قرار می گیرد. این مجله در کلیه زمینه های شیمی فیزیک مقالات را در قالب مقالات مروری، مقالات اورجینال و مقالات کوتاه پس از طی مراحل داوری به چاپ می رساند.

مقالات این مجله در پایگاه های web of science و ISC (پایگاه استنادی علوم جهان اسلام) و اسکوپوس نمایه می گردد. 

Website: http://www.physchemres.org

 
Organic Chemistry Research  

مجله Organic Chemistry Research از جمله مجلات تخصصی منتشر شده توسط انجمن شیمی ایران می باشد که در تمامی شاخه های شیمی آلی به زبان انگلیسی مقاله پذیرش می نماید. انتشار مقاله در این مجله هیچ گونه هزینه ای برای نویسندگان ندارد و مقالات چاپ شده بصورت رایگان در اختیار خوانندگان از طریق وبسایت قرار می گیرد. این مجله در کلیه زمینه های شیمی آلی مقالات را در قالب مقالات مروری، مقالات اورجینال و مقالات کوتاه پس از طی مراحل داوری به چاپ می رساند.

Website: http://www.orgchemres.org

 

Inorganic Chemistry Research

مجله Inorganic Chemistry Research   از جمله مجلات تخصصی منتشر شده توسط انجمن شیمی ایران می باشد که در تمامی شاخه های شیمی معدنی به زبان انگلیسی مقاله پذیرش می نماید. انتشار مقاله در این مجله هیچ گونه هزینه ای برای نویسندگان ندارد و مقالات چاپ شده بصورت رایگان در اختیار خوانندگان از طریق وبسایت قرار می گیرد. این مجله در کلیه زمینه های شیمی معدنی مقالات را در قالب مقالات مروری، مقالات اورجینال و مقالات کوتاه پس از طی مراحل داوری به چاپ می رساند.

مقالات این مجله در پایگاه های ISC (پایگاه استنادی علوم جهان اسلام) و پاب مد نمایه می گردد.

 

Website:http://www.inorgchemres.org

 

International Journal of Nano Dimension

فصلنامه International Journal of Nano dimension توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن منتشر می گردد. این مجله در تمامی شاخه های علوم و فناوری مرتبط به نانو مواد از جمله بیولوژی، شیمی، الکترونیک، مهندسی انرژی، علوم محیط زیست و علوم پزشکی  به زبان انگلیسی مقاله پذیرش و منتشر می نماید. انتشار مقاله در این مجله هیچ گونه هزینه ای برای نویسندگان ندارد و مقالات چاپ شده بصورت رایگان در اختیار خوانندگان از طریق وبسایت قرار می گیرد. مقالات ارسالی در قالب مقالات مروری، مقالات اورجینال و مقالات کوتاه پس از طی مراحل داوری به چاپ می رسد لازم به ذکر است این مجله جزء مجلات مورد حمایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو ریاست جمهوری می باشد (گروه ;ه;)

مقالات این مجله در پایگاه های web of science و ISC (پایگاه استنادی علوم جهان اسلام) نمایه می گردد.

Website:  http://www.ijnd.ir

 

Progress in Color, Colorants and Coatings

مجله The Progress in Color, Colorants and Coatings توسط پژوهشگاه رنگ منتشر می گردد.این مجله در تمامی شاخه های مرتبط با علوم و تکنولوژی رنگ و پوشش به زبان انگلیسی مقاله پذیرش می نماید.

انتشار مقاله در این مجله هیچ گونه هزینه ای برای نویسندگان ندارد و مقالات چاپ شده بصورت رایگان در اختیار خوانندگان از طریق وبسایت قرار می گیرد. این مجله مقالات را در قالب مقالات مروری، مقالات اورجینال و مقالات کوتاه پس از طی مراحل داوری به چاپ می رساند.

مقالات این مجله در پایگاه های ISC(پایگاه استنادی علوم جهان اسلام) و اسکوپوس نمایه می گردد.

Website: http://pccc.icrc.ac.ir

 

Chemical Review and Letters

مجله Chemical Review and Letters در تمامی زمینه های شیمی به چاپ مقالات حاوی یافته های نوین می پردازد

Website: http://www.chemrevlett.com

 

پژوهش های شیمی

نشریه فارسی انجمن شیمی ایران با نام پژوهش های شیمی به صورت دوفصلنامه و با تلاش انجمن شیمی ایران از سال 1397 شروع به انتشار کرده است. مدیریت امور علمی و مقالات نشریه توسط هیات تحریریه که از اساتید بنام گروه‌های شیمی با تخصص در گرایش های متفاوت شیمی از قبیل شیمی آلی، شیمی معدنی، شیمی تجزیه، شیمی فیزیک، شیمی پلیمر و شیمی کاربردی تشکیل شده است، اداره می شود

چاپ مقالات در تمامی شاخه ها و گرایش های شیمی پس از طی مراحل داوری انجام می گردد

 

Website: http://www.chemistryresearches.ir

 


طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان