محل برگزاری افتتاحیه کنگره:

تبریز، بلوار استاد شهریار، نرسیده به پارک باغلارباغی، مجتمع رفاهی پتروشیمی

 

 

 

محل برگزاری کنگره:

تبریز، بلوار استاد شهریار، اول بلوار گلکار، مجتمع رفاهی صدرا

 

 


طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان